Ångest och depression

Ångest är en stark känsla av oro eller rädsla. Det är inte farligt, men det kan hindra dig från att leva det liv du vill leva. Alla upplever ångest någon gång men det är också till viss del genetiskt. Om man under lång tid utsätts för stark stress kan kroppens larmsystem öka och man upplever ångestattacker. Många har också någon gång upplevt panikångest som är mycket starka ångestkänslor kopplade till situationer som inte är farliga. Ångest behandlas bäst när man kombinerar samtal med fokus på att uppmärksamma och skapa insikt kring mönster och processer som skapar ångest, kombinerat med livsstilsförändringar, fysisk aktivitet och andningsövningar.

Depression

Om du under senaste tiden känt dig trött, orkeslös och ledsen och kanske tappat intresse för sådant som du förut tyckte om eller att livet känns tungt och meningslöst, då kan du ha drabbats av en depression. Ibland kan känslan vara ny och orsakad av stress och utmattning. Andra gånger är det en välbekant känsla som är återkommande.

I våra samtal riktar vi fokus på dig och vad som hindrar dig i livet. Tillsammans undersöker din tidigare historia för att hitta mönster och samband till hur du mår idag. Det kan finnas sorg eller tidigare trauma som behöver bearbetas. Det ger ofta god effekt att kombinera samtal med att öka sin fysiska aktivitet.