Om mig

Helena Ljessnoi

Socionom Leg. Psykoterapeut

Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning (Stockholms universitet). I mitt behandlingsarbete använder jag mig också av systemteori som innebär att man ser på mänskliga problem som något som uppstår i samspel. Jag har mer än 25 års erfarenhet av att arbeta med såväl individuella samtal som familjebehandling. I mitt arbete har jag mött människor i alla åldrar och situationer i livet. Mina behandlingserfarenheter har jag från Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) samt första linjens psykiatri. . Jag har arbetat på vårdcentral som psykoterapeut och har erfarenhet av familjerådgivning samt är utbildad i Traumamedveten omsorg.

Min syn på psykisk ohälsa är att nästan alla drabbas av det vid något eller flera tillfällen i livet. Vi föds med en viss sårbarhet och beroende på vad som händer i tillvaron blir det ibland mer än vad vi klarar av att hantera på egen hand. Att få prata om hur man mår i det svåra är läkande och en bra början till att må bättre.

Jag är mycket mån om att vara inlyssnade och lyhörd och att skapa en stark allians som vi sedan kan använda oss av när vi arbetar på förändringar.

När du kommer till mig så gör vi tillsammans en bedömning av ditt mående och vilken hjälp du eller din familj behöver. Vi kommer överens om vad du/ni vill uppnå och gör en plan tillsammans. Jag har tystnadsplikt och för journal.