Behandlingsmetoder

Jag erbjuder flera olika behandlingsmetoder. Vi kommer tillsammans fram till vad som blir bäst för dig/er.

Par- och familjeterapi

Den vanligaste formen av par- och familjeterapi bygger på systemteori. Det innebär att en människa påverkar andra i sin omgivning och i sin tur påverkas av andras beteenden och känslostämningar. Under terapin skapar vi tillsammans förändringar och en gemensam ny förståelse.

När man är flera individer som samarbetar för att skapa förändring går processen ofta fortare och resultatet blir stabilare. Psykoterapin kan på så sätt bli kort och intensiv.

Psykodynamisk terapi

Utforskande av nuvarande tankar, känslor och relationer på djupet för att förstå hur det hänger ihop med tidigare erfarenheter och relationer i ditt liv. Ett mål med terapin är att genom ökad självinsikt bättre kunna påverka ditt sätt att vara och relatera till andra.

ACT

Står för Acceptance and Commitment Therapy och är en sorts KBT-metod som fokuserar på att arbeta med det du tycker är viktigt i livet. Målet är att vara närvarande i nuet för att kunna hantera och acceptera svåra känslor och tankar.