Livskris

För de allra flesta blir livet någon gång för mycket och nästan omöjligt att hantera på egen hand. Livskriser kan komma plötsligt, som en olycka eller ett dödsfall. Eller så har pågått under en längre tid, som en separation. Det kan handla om arbete eller relationer eller bara röra dig själv. Det som kännetecknar en kris är en stark reaktion på en förlust eller förändring i livet. Det kan kännas som man tappat bort sig själv och måste börja om från början. Oro, ångest, ilska och sömnsvårigheter är vanliga reaktioner när man är i kris. Att få prata, många gånger, om vad man varit med om brukar underlätta vid kris, samt att hjälpa en att långsamt stabilisera sig, acceptera förändringen och gå vidare.