Relationsproblem

Relationer kan vara svåra oavsett om det gäller par, familj eller vänskapsrelationer. Hur mycket vi än tycker om varandra så kan olika sätt att se på samvaron eller hur vi kommunicerar och vår livssituation sätta press på relationen. Att söka samtalshjälp för att bättre förstå och lyssna på sin partner är konstruktivt och hälsosamt, oavsett om man kommer att fortsätta leva tillsammans eller isär. Familjer är system där alla delar påverkar varandra och systemet ser olika ut från vilken vinkel man tittar på det. I samtal får alla komma till tals och bli lyssnade på.