Familjerådgivning

Relationer kan vara svåra oavsett hur mycket vi än tycker om varandra så kan olika sätt att se på samvaron eller hur vi kommunicerar och vår livssituation sätta press på relationen. Att söka samtalshjälp för att bättre förstå och lyssna på sin partner är konstruktivt och hälsosamt, oavsett om man kommer att fortsätta leva tillsammans eller isär. Samtalen kan röra sig om att återfå förtroende för varandra förbättra kommunikationen eller samarbetet kring barnen. Det kan också röra sig kring intimitet eller om ni genomgått en kris.