Stress och utmattning

Stress och utmattning är det tyvärr många som upplever idag. Att ibland känna sig stressad är inte farligt, men när vi befinner oss ovanför vår stresströskel för länge, utan att få tillräckligt med återhämtning, börjar vi må dåligt. Typiska tecken på att vara på väg in i en utmattning är att man arbetar i en allt snabbare takt och tar bort alla roliga och återhämtande aktiviteter för att spara tid och bli mer effektiv. Efter en tid kan stressbeteendena leda till nedstämdhet. Utmattning kan vara långvarigt, så ju fortare den negativa spiralen bryts, desto större förutsättning för snabbare tillfrisknande.

I en behandling för att minska stress och utmattning kartlägger vi först tillsammans hur livet ser ut när det gäller aktivitet kontra återhämtning. Vi identifierar negativa stressorer och vilka levnadsregler som upprätthåller stressen, för att sedan göra hälsosamma och hållbara förändringar för ökad livskvalitet.