Svårighet i föräldraskapet

Att vara förälder medför många slags utmaningar och stundtals kan det vara tungt. I perioder kan vardagen vara fylld med bråk och konflikter och det känns svårt med kommunikationen och att förstå sig på sitt barn. Det kan också vara besvärligt att komma överens med den andra föräldern om vad som är det bästa för barnet. Barn och föräldrar kan ha egna utmaningar som ADHD eller autism vilket gör samspelet extra utmanande. Tillsammans jobbar vi på öppen och positiv kommunikation med barnet och den andra föräldern. Lågaffektivt bemötande och affektreglering brukar också ha god effekt för att stärka och förbättra relationerna i familjen.